Terminem lotnictwo określamy wszystkie zagadnienia związane ze wszelkiego rodzaju statkami powietrznymi oraz pojazdami zdolnymi do latania i poruszania się w powietrzu. Jest to również gałąź gospodarki, w tym przemysłu, a także architektury obiektów przemysłowych, handlu, transportu oraz usług społecznych z użyciem głównie samolotów. W rozumieniu wojskowym to cześć sil zbrojnych (wojska lotnicze), w którym jako bron wykorzystuje się statki powietrzne. Za datę rozpoczęcia historii lotnictwa określa się datę pierwszego lotu balonem na gorące powietrze braci Montgolfier w 1783 roku. Jednak pod katem praktycznym takie balony nie miały zbyt szerokiego zastosowania, gdyż wtedy kierunek ich lotu był stricte uzależniony od kierunku wiania wiatru. Największe koncerny produkujące cywilne samoloty pasażerskie na świecie to miedzy innymi Boeing, Airbus, Bombardier i Embraer. Natomiast koncerny produkujące samoloty wojskowe to Boeing, Lockheed, North Amercian Aviation, Mig, Dassault i Saab. Polskie linie lotnicze LOT powstały w 1929 roku poprzez połączenie krajowych linii lotniczych. Pierwszymi samolotami pasażerskimi były samoloty JUNKERS i FOKKER. Pierwsze loty międzynarodowe uruchomiono do Bukaresztu, Aten, Bejrutu i Helsinek.


Lotnisko lub port lotniczy to obszar na którym lądują, startują i kołują statki powietrzne, takie jak samoloty, śmigłowce i sterowce. Wielkość jak i wyposażenie lotniska lub portu lotniczego jest ściśle uzależniona od ilości odprawianych pasażerów oraz od ilości i rodzaju przeładowywanych towarów. Lokalizacja portów lotniczych to zazwyczaj okolice dużych aglomeracji miejskich. Jednak ze względu na to, iż zazwyczaj zajmują one dość duże powierzchnie liczone w kilometrach kwadratowych, muszą być sytuowane w pewnej odległości od centrów miast, które obsługują. Niekiedy nawet położone są poza ich granicami administracyjnymi, a dobrym przykładem takiego portu lotniczego może być lotnisko w Katowicach Pyrzowicach oraz lotnisko Paris Bordeaux, które leżą w odległości po kilkadziesiąt kilometrów od miast, od których mają nazwy. Wszystkie lotniska na świecie oznaczone są trzyliterowym kodem IATA, a dodatkowo czteroliterowym kodem ICAO. Kody te ułatwiają organizację w transporcie powietrznym poprzez m in. Ułatwienie przewozu bagażu. Znaczny areał gruntów zajmowany przez samo lotnisko, jak i jego strefę ochronną, do tego duża ilość zanieczyszczeń powietrza i nadmierny hałas powodują, że mieszkanie w pobliżu portów lotniczych jest stosunkowo uciążliwe.

boxes logo
Design downloaded from free website templates.